Objektif Kami

OBJEKTIF SABP ADALAH

 

  1. Menggerakkan warga Sabah dan Sarawak dalam memperjuangkan hak asasi negeri Sabah dan Sarawak.

  2. Memperjuangkan isu-isu yang dibawa oleh UBF di kedua-dua negeri. 

  3. Menyampaikan maklumat dan menjadi media alternatif untuk warga Sabah dan Sarawak di Pulau Pinang. 

  4. Memperkasa dan mendidik para ahli, dan warga Sabah dan Sarawak dalam hak mereka seperti yang diperjuangkan dalam Agenda Borneo. 

  5. Menjadi medium pendidik bagi warga Sabah dan Sarawak di Pulau Pinang. 

  6. Menjalankan program yang berkaitan dengan Agenda Borneo. 

  7. Membantu warga Sabah dan Sarawak yang ada di Pulau Pinang baik dari segi kesedaranmengenai Agenda Borneo ataupun ekonom dengan menjadi agen kebajikan dan memperjuangkan hak-hak asasi warga Sabah dan Sarawak.  

  8. Menerima tanggungjawab untuk menjadi agen penyebaran isu Agenda Borneo.


No comments:

Post a Comment